Slothbot หุ่นยนต์สลอธไต่ราว ช่วยสอดส่องดูแลชีวิตสัตว์ และพืชพรรณในสวน

Slothbot หุ่นยนต์ตัวนี้มีให้เห็นได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์ในแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา (Atlanta Botanical Garden) โดยเจ้าหุ่นตัวนี้มีหน้าที่คอยสอดส่องสังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ สวนเพื่อที่จะดูแลเหล่าต้นไม้พืชพรรณหายากต่าง ๆ นั่นเองครับ
SLOTHBOT ทำอะไรได้ ?เจ้า Slothbot

ถูกออกแบบโดยวิศวกรหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัย Georgia Institute of Technology เป้าหมายหลัก ๆ ในการพัฒนา Slothbot ขึ้นมา เนื่องจากต้องการสร้างหุ่นยนต์ที่ประหยัดพลังงาน เคลื่อนที่ได้ช้า เพื่อที่จะเอาไปทำหน้าที่คอยสอดส่อง และ เก็บข้อมูลระบบนิเวศในสวน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งตัวหุ่นยนต์จะขยับไปตามสายเคเบิ้ลรอบ ๆ สวน เพื่อวัดระดับความชื้นในอากาศ, อุณหภูมิ, ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และ ปริมาณเกสรดอกไม้ต่าง ๆ ได้

ทำไมต้องให้ SLOTHBOT เคลื่อนไหวเชื่องช้า?
Slothbot ถูกออกแบบให้เคลื่อนไหวได้เชื่องช้าเหมือนตัวสลอธจริง ๆ เพื่อที่จะได้ประหยัดพลังงาน และ ด้วยความที่มันเคลื่อนไหวได้ช้ามาก ๆ จนแทบจะกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทำให้มันสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เวลานาน ๆ และต่อเนื่องในการสำรวจ
Slothbot มีขนาดประมาณ 3 ฟุต

พร้อมตัวครอบที่ทำจาก 3D Printer เอาไว้คอยปกป้องมอเตอร์ กล้อง และ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จากลมฟ้าอากาศ และยังถูกตั้งโปรแกรมให้ขยับเมื่อจำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด เจ้า Slothbot ก็จะไต่ราวไปหาแสงแดดได้เองโดยอัตโนมัติอีกด้วยแบบนี้เราก็เห็นแล้วว่าความเจ๋งของหุ่นยนต์ไม่ใช่แค่ต้องสร้างหุ่นยนต์ที่ฉลาด หรือ รวดเร็วเท่านั้น แต่คือการควบรวมธรรมชาติกับ เทคโนโลยีให้รวมเป็นหนึ่งเพื่อดึงประโยชน์สูงสุดออกมาจากนวัตกรรมที่มนุษย์สร้าง