RAM มีปัญหา..ทำไมถึงต้องเอายางลบลบ

วิธีนี้เป็นการแก้ไขที่ ทำกันมามากกว่า 30 ปีเป็นที่ยอมรับว่ามันได้ผล ทำไมต้องทำความสะอาดแรม แรมเป็นหน่วยความจำชนิดหนึ่งในคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้ไปนานๆ จะมีฝุ่นไปจับตรงหน้าสัมผัสทองแดง ทำให้การทำงานของแรมติดขัดหรือมีปัญหาได้ การทำความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ

เมื่อไหร่ถึงต้องทำความสะอาดแรม

เมื่อพบว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาต่อไปนี้ ให้ทำความสะอาดแรม
1.เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วไม่มีเสียงดังปิ๊บปรากฎ พัดลมหมุน แต่หน้าจอมืด
2.มีเสียงร้องตอนเปิดเครื่อง เสมือนไม่ได้ใส่แรมในเครื่อง

ขั้นตอนการทำความสะอาดแรม

  1. ถอดแรมออกจากเครื่องขณะเครื่องคอมพิวเตอร์ดับอยู่
  2. ทำความสะอาดแรมโดยใช้ยางลบถูที่บริเวณแถบหน้าสัมผัสทองแดง ดังภาพ โดยขัดหน้าสัมผัสทองแดงทั้งสองข้าง เสร็จแล้วปัดผงยางลบบนแรมออกให้หมด
  3. เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่แรมกลับเข้าเครื่องเหมือนเดิม

คำแนะนำในการทำความสะอาดแรม

1.ควรรองแรมที่จะขัดด้วยกระดาษขาวสะอาด เพราะจะทำให้ขัดแรมได้ง่าย และถนอมวงจรแรมขณะวางลงได้ดีกว่าการวางบนพื้นหรือที่อื่นๆ
2.ไม่ควรจับแรมตรงวงจรต่างๆ ของแรม ควรจับด้านข้างหรือสันของแรม ตั้งแต่ตอนถอดแรม ขัดแรม และใส่แรม เพราะเหงื่อไคลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้แรมเสื่อมได้เร็วขึ้น แม้เพียงเล้กน้อยก็ตาม