Google Drive จะเริ่มลบไฟล์ใน โฟลเดอร์ถังขยะ แบบอัตโนมัติ หลัง 30 วัน

Google ประกาศเพิ่มระบบลบไฟล์ในโฟลเดอร์ถังขยะ (Trash) ของผู้ใช้ Google Drive โดยอัตโนมัติ ซึ่งนโยบายใหม่นี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เมื่อถึงกำหนด ไฟล์ที่อยุ่ในโฟลเดอร์ ถังขยะจะถูกลบทันทีภายใน 30 วัน

ทุกวันนี้คงพูดได้เต็มปากว่า หลายครั้งที่เราต้องการจะเก็บไฟล์งาน หรือโยกย้ายไฟล์ ก็คงเลือกที่จะใช้ คลาวด์ สตอเรจ (Cloud Storage) แทนการใช้ Flash drive,Thumb drive หรือ Handy drive แล้ว เพราะมันสะดวก และรวดเร็วกว่า แต่เมื่อมีการใช้งานบ่อยๆ ความจุของพื้นที่เก็บไฟล์ก็ดูเหมือนจะเริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

และตามปกติเมื่อผู้ใช้ทำการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการออกบน Google Drive ไฟล์เหล่านั้นจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ และมันจะเก็บอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ คอยแอบกินพื้นที่ความจุของผู้ใช้ จนกว่าจะมีการเข้าไปลบอีกครั้งแบบถาวร (permanently removed)

แต่ฟีเจอร์นี้จะทำให้ผู้ใช้ Google Drive หรือ ลูกค้า G Suite มั่นใจได้ว่า เมื่อลบไฟล์ไปแล้ว ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบแบบถาวรแน่นอนเมื่อถึงกำหนดเวลาครบ 30 วัน นอกจากนี้ภายในเวลาดังกล่าวผู้ใช้ ก็ยังสามารถเปลี่ยนใจ และกู้คืนกลับมาได้เช่นกัน

Google ระบุว่า หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้บน Google Drive เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนจะได้ทราบข่าวสารนี้