Google ชวนคุณร่วมพัฒนา AI

Google ได้อัปเดตให้ผู้ใชงานแอปพลิเคชัน Google Photos บน Android สามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบอัลกอริทึมของเอไอได้ โดยการเพิ่มฉลากหรือคำบรรยายสั้น ๆ ของรูปถ่ายต่าง ๆ เพื่อที่เอไอจะได้รับข้อมูลหลากหลายจากผู้ใช้งานและนำไปพัฒนาระบบอัลกอริทึมในการจดจำวัตถุต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

ซึ่งการที่ Google มีผู้ใช้งานจำนวนมากนี้ก็จะส่งผลกับการเรียนรู้และพัฒนาระบบของมันอีกด้วย เพราะเอไอหรือระบบเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องอาศัยการป้อนข้อมูลของมนุษย์เช่นกัน 

สำหรับฟีเจอร์ใหม่นี้จะปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชัน Google Photos เวอร์ชันล่าสุด เพียงแตะบนปุ่มค้นหาในแถบเมนู เลื่อนลงมา จากนั้นก็จะเห็นตัวเลือก “Help improve Google Photos” เมื่อกดเลือกก็จะเจอกับสี่อย่างที่ต้องทำได้แก่ อธิบายรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการสำหรับรูปภาพต่าง ๆ, อธิบายรูปแบบภาพตัดปะหรือภาพเคลื่อนไหวที่ชอบ, จับคู่ภาพที่ปรากฎให้ตรงกับเทศกาลให้ถูกต้อง, ระบุเนื้อหาสำคัญของภาพถ่ายที่ปรากฎ ซึ่งทาง Google จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยหากเราไม่ต้องการให้นำข้อมูลไปใช้ก็จะสามารถลบคำตอบของเราได้ทุกเมื่อ