หุ่นยนต์ด้วงจิ๋วเดินได้ต่อเนื่องถึง 2 ชั่วโมงโดยไม่พึ่งแบตเตอรี่

ทีมนักวิจัยจาก the University of Southern California ได้สร้าง RoBeetle หุ่นยนต์ด้วงจิ๋วเดินได้เองมากกว่าสองชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี

หุ่นยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมลงตัวนี้มีน้ำหนักเพียง 88 มิลลิกรัม ใช้เมทานอลเป็นตัวขับเคลื่อนกล้ามเนื้อเทียม สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2.6 เท่าของน้ำหนักตัว

โดยปกติแล้ว แบตเตอรีมีความหนาแน่นพลังงานต่ำ นั่นหมายความว่า หากต้องการเก็บพลังงานมาก ขนาดก็ต้องใหญ่ขึ้น จึงเป็นปัญหากับหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เมื่อหุ่นยนต์ RoBeetle ไม่ต้องใช้แบตเลยก็ทำให้มันมีขนาดเล็กจิ๋วลงไปได้และไม่ต้องคอยพึ่งแบตอีกต่อไป

Catalytic artificial micro-muscle ผลิตมาจากโลหะผสม Shape Memory Alloy (SMA) นิกเกิลไทเทเนียม ที่ยืดหดได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป เคลือบด้วยแพลตตินัม และเมื่อแพลตนินัมทำปฏิกิริยากับเมทานอลใน RoBeetle แล้ว จะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่ทำให้เกิดความร้อน อุณหภูมิที่เปลี่ยนก็จะทำให้เกิดลมหมุนเวียนขับเคลื่อนให้ RoBeetle เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้

นักวิจัยกล่าวว่า RoBeetle เป็นหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่ไปยังที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้ แต่ข้อจำกัดคือ RoBeetle เคลื่อนที่ไปได้เพียงข้างหน้าเท่านั้น และเมื่อเริ่มเดินแล้วก็จะเดินจนกว่าเชื้อเพลิงจะหมด