ภูเก็ต กำลังจะมีรถไฟฟ้า แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่

ภูเก็ต มีโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าโดยโครงการรถไฟฟ้านี้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งโครงการนี้ มีมูลค่าสูงถึง 34,000 ล้านบาทและผู้ที่รับผิดชอบในโครงการนี้ คือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.

โครงการรถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว แบ่งเส้นทางการให้บริการออกเป็น 2 ระยะระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 42 กิโลเมตร รวม 21 สถานีระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร

โดยในเบื้องต้น โครงการระยะแรก มีกำหนดจะเปิดให้บริการภายในปี 2567 ล่าสุด รฟม. ประกาศว่า โครงการในระยะที่ 1 จะล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมอีก 2 ปีหมายความว่า การเปิดให้บริการ จะถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2569

คนในพื้นที่ภูเก็ต ยังนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางจากสถิติการจดทะเบียนพาหนะ ในจังหวัดภูเก็ตปี 2559 ซึ่งทั้งเรื่องของเส้นทางที่ไม่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเรื่องของพฤติกรรมการเดินทางของคนในพื้นที่อาจส่งผลทำให้จำนวนผู้ใช้บริการไม่ถึง 39,000 คนต่อวัน ตามที่ รฟม. คาดการณ์ไว้ทำให้ รฟม. ต้องกลับมาทบทวนโครงการนี้ให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง