คอมพิวเตอร์ ประวัติและ องค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ถ้าจะตอบคำถามนี้ก็จะบอกได้ว่า คอมพิวเตอร์ คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งที่สามารถคิดคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมากมายและรวดเร็ว ทำให้ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายอย่างและหลายรูปแบบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลกสร้างขึ้นในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งของโลกที่ชื่อว่า อลัน ทัวริ่ง ซึ่งในเวลานั้นอลันได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ชื่อว่า อีนิกมา (Enigma) แน่นอนว่าอีนิกมามีหน้าที่ในการถอดรหัสนาซี และเป็นจุดพลิกพลันให้อังกฤษชนะสงครามในที่สุด

โดยขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนั้นมีขนาดเท่ากับห้องใหญ่ๆ ห้องหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งหน้าที่หลักของคอมพิวเตอร์ในอดีตกับในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในรุ่นแรก ๆนั้นจะเน้นในการคิดคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์ แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาทั้งรูปร่างที่มีขนาดเล็กลงและสามารถเข้าถึงกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงต้องสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถมากกว่าการคิดคำคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาให้ไปใช้งานด้านการแพทย์ ด้านบันเทิงและอื่นๆ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล (input) ซึ่งทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์จะรับคำสั่งก็จะต้องมาจากผู้ใช้ที่ต้องสั่งงานและคำสั่งต่างๆผ่านหน่วยรับข้อมูล อาทิเช่น คียบอร์ด เมาส์ เครื่องสแกน เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เป็นต้น

2. หน่วยประมวลผล (Processing) เมื่อคำสั่งต่าง ๆถูกสั่งมาจากหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลก็จะนำมาประมวลคำสั่งต่างๆพร้อมกันนั้นก็แปลงคำสั่งเหล่านั้นไปยังหน่วยอื่นๆหรืออุปกรณ์อื่น ๆให้ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมา หน่วยประมวลผลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ซีพียู (CPU)

3. หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) หลังจากมีการประมวลผลเสร็จแล้วจะมีผลลัพธ์กลับมาเสมอ ซึ่งหน่วยเก็บข้อมูลจะคอยผลลัพธ์จากการประมวลผลเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมนำผลลัพธ์ที่ประมวลผลแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยเก็บข้อมูลได้แก่ แรม(Ram) และฮาร์ดดิกสก์ (Harddisk)

4. หน่วยแสดงผล (Output) ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายและเป็นหน่วยสำคัญเพราะการประมวลผลจากหน่วยรับข้อมูลก็ต้องมาแสดงที่หน่วยแสดงผลเสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองกับผู้ใช้งานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำงานตามคำสั่งที่สั่งไป อุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยแสดงผลก็มี จอแสดงผล (Display) เครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) เป็นต้น

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับการดัดแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้กับงานประเภทไหนซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ยืดหยุ่นกว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆก็คือซอฟแวร์ (Software) ที่ผู้สร้างเขียนโค้ดโปรแกรม (Source code) เพื่อสร้างซอฟแวร์ออกมาตอบสนองการใช้งาน ซึ่งเราสามารถแยกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้ 1. ในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ งานเอกสารต่าง ๆ การบันทึก

  1. ในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ งานเอกสารต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังเป็นสื่อมัลติมีเดียที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
  2. ในงานธุรกิจ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้การประกอบธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายได้อย่างมาก คอมพิวเตอร์มีส่วนอย่างมากที่ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและตรวจสอบได้ทั้งระบบ ตั้งแต่การลงชื่อเข้าทำงาน การติดต่อประสานงานลูกค้า การเก็บสต๊อกสินค้า การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในองค์กรเป็นต้น
  3. ในงานเฉพาะทาง เช่นในงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง หรืองานที่ต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อมเพื่อจะหาคำตอบที่แน่นอน คอมพิวเตอร์จะกลายเป็นตัวช่วยในการคำนวณเหล่านั้นให้มีผลลัพธ์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือได้
  4. งานด้านการสื่อสารและการเดินทาง สมัยนี้คอมพิวเตอร์สามารถสั่งงานควบคุมไฟจราจรได้จากที่ไกล หรือแม้กระทั่งการสื่อสารข้ามโลกที่เมื่อก่อนจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เมื่อคอมพิวเตอร์ได้มาช่วยก็ทำให้เราสามารถสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ข้ามโลกได้อย่างสบายๆ แม้กระทั่งการเดินทางที่ต้องใช้แผนที่คอมพิวเตอร์ก็สามารถหาแผนที่การเดินทางให้เรา เพื่อให้เราสามารถวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง
  5. งานด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์มีส่วนอย่างมากในการนำความรู้ไปสู่ผู้ที่อยากจะหาความรู้เพราะว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งตัวกลางในการเรียนการสอนให้ผู้ที่เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และคอมพิวเตอร์ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ผู้ที่อยากหาข้อมูลต่างๆสามารถหาข้อมูลทั้งหลายได้อย่างสะดวกสบาย