ประกาศ ผู้ที่ครอบครองโดรนต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30

กสทช. ออกประกาศโดรนฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองโดรนใหม่ หลังจากวันที่ 23 ก.ย. 2563 ต้องขึ้นทะเบียนโดรน ภายใน 30 วันหลังจากครอบครอง ซึ่งหากไม่มาขึ้นทะเบียน จะมีค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่มีโดรนและยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโดรนได้ ณ.สำนักงาน กสทช. หรือ สำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขต ตามแต่จะสะดวก โดยมีค่าธรรมเนียมคำขอ 200 บาทต่อเครื่อง ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีโดรนไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้

   นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า หลังจากวันที่ 23 กันยายน 2563 กสทช. มีประกาศโดรนฉบับใหม่ ( ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป หรือที่เรียกกันว่า ประกาศโดรน ) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ทำให้ผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครอง ต้องมาขึ้นทะเบียนโดรน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ครอบครอง สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงาน กสทช. ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาตให้มี ใช้ และนำออกซึ่งวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องนำโดรนมาขึ้นทะเบียน ได้แก่ 1.เจ้าของโดรนและผู้ใช้งานทั่วไป 2.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นำโดรนเข้ามาใช้ในประเทศไทย 3.ผู้ที่นำโดรนเข้ามาใช้ในภารกิจชั่วคราว เช่น นำมาใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้ในงานแสดงโชว์ 4.หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานความมั่นคง

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ประชาชนที่มีโดรนไว้ในครอบครองสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโดรนได้ที่สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพ หรือ สำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขต ตามที่ท่านสะดวก โดยมีค่าธรรมเนียมคำขอ 200 บาทต่อเครื่อง ทั้งนี้ ให้ยื่นขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีโดรนไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด

   หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7850 หรือ 7852 หรือ กสทช. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1200